Cara Pendaftaran

Langkah 1

Masuk ke halaman pantun-kelok.com dan klik di salah satu dari pautan berikut.

Halaman Utama
Pantun-Kelok.com

Langkah 2

Anda akan memasuki halaman pendaftaran seperti di bawah. Masukkan info-info yang diperlukan seperti nama, username, password dan alamat email.

Jika muncul pop-up berwarna hijau, berarti sudah berhasil dan selesai proses pendaftaran. Anda boleh lanjut ke proses login. Kalau gagal, mohon di perbaiki infonya.